top of page
Image by Sina Moradbakhti
IMG_5309.PNG

Mashiyaaneh Gives Back

Screen Shot 2023-06-27 at 12.51.27 AM.png

خواهان آزادی مردم ایران و بازگرداندن پادشاهی مشروطه به ایران

IMG_5309.PNG
IMG_6318.jpg
IMG_4889.jpg
IMG_7280.jpg
Image by fatemeh behvandi

هدف و چشم انداز مشیانه

قدرت مشیانه از با هم بودن اعضاء آن سرچشمه می گیرد. ما بانوان مشروطه خواه خارج از کشور دوش به دوش و دست در دست بانوان شجاع داخل ایران برای بیرون راندن رژیم اشغالگر و بازگرداندن شکوه گذشته به ایران تلاش خواهیم کرد.

در تاريخ کهن ما زنان هماره از حقوق و جایگاه خانوادگی و اجتماعی برابر با مردان برخوردار بوده اند. هجوم فرهنگ اسلامي زنان را برای قرنهای متمادي به پستو برد و زن ایرانی را از جایگاه تاریخی خود دور کرد.  هدف ما کمکی هرچند کوچک به بانوان داخل ایران در مسیر دشوار آنان در راه آزادیست و چشم آندرز ما بازگرداندن زن ایرانی به جایگاه تاریخی که در فرهنگ کهن ما برای زنان ایرانی درنظر گرفته شده بود و حتا برتر از آن می باشد. همان جایگاهی که پدران تاجدار ما در سلسه پهلوی برای زنان ایران می خواستند اما دست روزگار و بیخردی جامعه وقت فتنه ۵۷ امانشان نداد که تمام و کاملش کنند

برنامه های مشیانه

برای بانوان پادشاهی خواه

Image by Foad Roshan
Image by Steven Su
Image by Mehrshad Rajabi

سیاسی

تجمعات٬گردهمایی٬ سمینار٬ مقاله و تحقیق

اجتماعی

ايجاد گفتمانهایی پیرامون مسائل ایرانیان داخل و خارج از کشور٫ فعالیتهای ورزشی

فرهنگی و هنري

نمایشگاه آثارهنری٫ مرور كتاب٫ جشنهای باستانی٫ بررسیهای تاریخی

 نوشتارها - اخبار - فعاليتها

در این قسمت نوشته و رویدادهای مرتبط به انجمن و فعالیتهایش برای دسترسی هموندان به اشتراک گذارده می شود

Image by Mansour

اخبار مشیانه

Image by Iman soleimany zadeh

رویدادهای مشیانه

Image by Dorsa Masghati

نوشتارهای مشیانه

بزودی

Learn More

بزودی

Learn More

بزودی

Learn More

با ما تماس بگیرید

از تماس شما سپاسگزاریم 

عضو شوید

! به انجمن مشیانه خوش آمدید

عضو انجمن مشیانه شوید
عزیزانی که از ایران هستند لطفا از نام مستعار استفاده و بجز أدرس ایمیل هیچ اطلاعات شخصی وارد نکنند

! به انجمن مشیانه خوش آمدید

bottom of page